אגרת כלב

החל מה-1 לינואר 2016 חל עדכון בעלויות רשיון לכלב:
1. רשיון לכלב מסורס/ מעוקרת- 54 ש"ח
2. רשיון לגור עד שישה חודשים- 69 ש"ח
3. רשיון לכלב לא מסורס/ לא מעוקרת- 371 ש"ח

פטור עקב גיל הכלב:

כלב שגילו קטן מ-15 חודשים או גילו מעל 8 שנים.

פטור עקב מצב בריאותי:

על המבקש להעביר בקשה לפטור לרופא הווטרינר העירוני.

פטור עקב היות הכלב "טהור גזע":

יש להוציא תעודה מההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל)