ראשישירותים וטרינריים ❭ טיפול שגרתי בחיות אקזוטיות

טיפול שגרתי בחיות אקזוטיות

בבית החולים מתבצעים טיפולים שגרתיים בחיות אקזוטיות.

בין היתר, גזירת נוצות תעופה לתוכים, בדיקות דם לזיהוי זוויג וגורמי מחלה שונים, סירוס ועיקור ארנבונים וחמוסים,
קיצור שיניים למכרסמים, חיסון חמוסים ועוד.