ראשישירותים וטרינריים ❭ רנטגן לחיות

רנטגן לחיות

בבית החולים מתבצעים צילומי רנטגן במכשיר חדיש וייחודי. התצלומים מועברים ישירות למחשב ולפיכך ניתן לקבל אבחון מהיר ויעיל.

בבית החולים מתבצעים צילומי אגן לוועדה ובנוסף, צילומים שגרתיים לאיתור פגיעות אורטופדיות ופציעות/מחלות שונות אחרות.