ראשיצוות המרפאה ❭ אלמוג מילה - טכנאית

אלמוג מילה - טכנאית

אלמוג מילה, טכנאית וותיקה בבית החולים, מגיעה אלינו בוקר בוקר מאזור הבשור.

אלמוג מגדלת בביתה את שיפרה הכלבה המקסימה