ראשיצוות המרפאה ❭ ד"ר שירי הרמן

ד"ר שירי הרמן

בוגרת הפקולטה לחקלאות ע"ש קורט

חיות בבית: צ'ורי הכלבה

בזמני החופשי: קדרות, גינון, טיולים.