ראשיצוות המרפאה ❭ שגיא זסלבסקי - טכנאי

שגיא זסלבסקי - טכנאי

למד במכון מגיד, בית דגן, עוזר וטרינר.

חיות בבית: מתגורר כעת בבאר שבע יחד עם בוקה וקווץ' המהממות.

בשעות הפנאי: ספורט,