ראשי סניף ראשי כניסה דרומית לעומר

סניף ראשי כניסה דרומית לעומר

בית החולים הווטרינרי, הוקם בשנת 1978 כחלוץ בתחומו בנגב. בבית החולים מחלקות שונות לאבחון וטיפול, מכשור מתקדם, חדר ניתוח וחדרי אשפוז ובידוד.